POLPX spot

Legenda
POLPX spot base (EUR/MWh) Indeks obliczany jako średnia arytmetyczna cen produktów godzinowych 0:00-24:00 na dany dzień dostawy. Cena produktu godzinowego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zawartych na fixingu pierwszym, drugim i na notowaniach ciągłych dla danej godziny dostawy w okresie transakcyjnym 7:15-12:00 w dniu D-1 [gdzie D jest dniem dostawy] na rynku RDN. Indeks liczony o godz 12:15 w dniu obrotu.
POLPX spot peak (EUR/MWh) Indeks obliczany jako średnia arytmetyczna cen produktów godzinowych 08:00-20:00 na dany dzień dostawy. Cena produktu godzinowego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zawartych na fixingu pierwszym, drugim i na notowaniach ciągłych dla danej godziny dostawy w okresie transakcyjnym 7:15-12:00 w dniu D-1 [gdzie D jest dniem dostawy] na rynku RDN. Indeks liczony o godz 12:15 w dniu obrotu.
Indeksy Okresowe Indeksy historyczne, obliczane jako średnia arytmetyczna indeksów dziennych za dany okres, określane dla każdego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli), miesięcy kalendarzowych (od 1 do ostatniego dnia miesiąca), kwartałów (od 1 do ostatniego dnia kwartału) i lat (od 1 do ostatniego dnia roku). Z tym, że indeksy okresowe POLPX spot peak są określane jedynie dla dostaw zakontraktowanych na dni od poniedziałku do piątku.


Cz. 18/05 Pt. 19/05 So. 20/05 N. 21/05 Pn. 22/05 Wt. 23/05 Śr. 24/05
POLPX spot base
EUR/MWh 37.21 36.60 36.46 30.01 13.19 40.69 39.75
Kurs EUR/PLN 4.19 4.19 4.22 4.21 4.21 4.21 4.19
POLPX spot peak
EUR/MWh 40.51 40.81 40.52 31.13 8.23 46.27 44.24
Kurs EUR/PLN 4.19 4.19 4.22 4.21 4.21 4.21 4.19

Kurier TGE