POLPX spot

Legenda
POLPX spot base (EUR/MWh) Indeks obliczany jako średnia arytmetyczna cen produktów godzinowych 0:00-24:00 na dany dzień dostawy. Cena produktu godzinowego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zawartych na fixingu pierwszym, drugim i na notowaniach ciągłych dla danej godziny dostawy w okresie transakcyjnym 7:15-12:00 w dniu D-1 [gdzie D jest dniem dostawy] na rynku RDN. Indeks liczony o godz 12:15 w dniu obrotu.
POLPX spot peak (EUR/MWh) Indeks obliczany jako średnia arytmetyczna cen produktów godzinowych 08:00-20:00 na dany dzień dostawy. Cena produktu godzinowego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zawartych na fixingu pierwszym, drugim i na notowaniach ciągłych dla danej godziny dostawy w okresie transakcyjnym 7:15-12:00 w dniu D-1 [gdzie D jest dniem dostawy] na rynku RDN. Indeks liczony o godz 12:15 w dniu obrotu.
Indeksy Okresowe Indeksy historyczne, obliczane jako średnia arytmetyczna indeksów dziennych za dany okres, określane dla każdego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli), miesięcy kalendarzowych (od 1 do ostatniego dnia miesiąca), kwartałów (od 1 do ostatniego dnia kwartału) i lat (od 1 do ostatniego dnia roku). Z tym, że indeksy okresowe POLPX spot peak są określane jedynie dla dostaw zakontraktowanych na dni od poniedziałku do piątku.


Śr. 15/02 Cz. 16/02 Pt. 17/02 So. 18/02 N. 19/02 Pn. 20/02 Wt. 21/02
POLPX spot base
EUR/MWh 43.28 37.82 37.44 37.16 28.84 29.55 31.21
Kurs EUR/PLN 4.31 4.30 4.30 4.32 4.33 4.33 4.33
POLPX spot peak
EUR/MWh 49.82 42.43 42.04 41.94 30.45 34.74 37.43
Kurs EUR/PLN 4.31 4.30 4.30 4.32 4.33 4.33 4.33

Kurier TGE