RYNEK TERMINOWY TOWAROWY – Aukcje energii

Legenda
K Aukcja kupna energii elektrycznej
S Aukcja sprzedaży energii elektrycznej


Nazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Min oferta kupna / sprzedaży Max oferta kupna / sprzedaży Otwarte pozycje Typ aukcji Wolumen aukcji określony przez Oferenta Limit ceny określony przez Oferenta
PLN/MWh PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW PLN/MWh
BASE-A_Y-17 - - - 0.00 0.00 0.00 147.50 155.50 0.00 S 50.00 156.40
PEAK5-A_Y-17 - - - 0.00 0.00 0.00 199.00 204.75 0.00 S 50.00 206.20
Razem 0.00 0.00 0.00

Kurier TGE