Fixing II

Legenda
Według harmonogramu obowiązującego od dnia 1 października 2014 roku (dla daty dostawy od 2.10.2014)
Ceny (PLN/MWh) Cena równowagi określona na drugim Fixingu o godzinie podanej w komunikacie w dobie D-1 dla danej godziny doby
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen zawartych transakcji dla danej godziny doby podczas Fixingu II w dobie D-1
Data Oznacza dobę dostawy zakontraktowanej energii
Według harmonogramu obowiązującego do dnia 30 września 2014 roku (dla daty dostawy do 1.10.2014)
Ceny (PLN/MWh) Cena równowagi określona na trzecim Fixingu o godzinie podanej w komunikacie w dobie D-1 dla danej godziny doby
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen zawartych transakcji dla danej godziny doby podczas Fixingu III w dobie D-1
Data Oznacza dobę dostawy zakontraktowanej energii


Pt. 24/03 So. 25/03 N. 26/03 Pn. 27/03 Wt. 28/03 Śr. 29/03 Cz. 30/03
0-1
PLN/MWh 135.27 136.21 122.35 108.43 102.92 134.49 121.43
MWh 293.90 384.30 355.20 271.10 127.60 230.80 296.00
1-2
PLN/MWh 130.81 135.21 - 102.42 103.38 116.21 118.55
MWh 287.90 316.50 - 262.30 121.10 562.30 377.10
2-3
PLN/MWh 124.70 128.11 118.94 102.59 104.96 115.15 115.51
MWh 346.80 261.00 409.60 284.10 278.40 643.70 330.60
3-4
PLN/MWh 123.25 127.02 114.81 107.11 108.88 114.17 115.29
MWh 454.00 211.50 516.80 436.70 396.80 789.90 282.80
4-5
PLN/MWh 128.21 126.83 113.32 113.70 118.03 115.49 130.82
MWh 304.60 187.20 377.00 537.10 304.80 631.00 277.60
5-6
PLN/MWh 134.64 114.59 104.94 135.23 132.69 123.98 134.00
MWh 288.70 156.50 197.30 302.00 234.80 450.70 271.20
6-7
PLN/MWh 147.07 124.38 111.24 142.19 142.16 145.73 151.80
MWh 651.90 432.10 209.20 572.80 513.30 271.10 312.60
7-8
PLN/MWh 176.41 140.64 134.73 164.49 174.76 168.76 183.05
MWh 792.20 690.70 264.20 855.60 468.50 617.20 671.00
8-9
PLN/MWh 187.82 151.13 130.93 206.04 207.95 173.88 200.39
MWh 875.30 698.50 448.20 881.00 342.30 770.60 938.40
9-10
PLN/MWh 176.24 166.58 127.53 207.37 179.68 174.95 191.68
MWh 1 090.20 800.60 865.10 950.70 844.50 907.80 1 165.50
10-11
PLN/MWh 188.37 135.42 133.81 205.18 175.06 165.86 185.30
MWh 1 140.90 1 124.00 1 098.10 942.50 1 109.40 931.90 1 248.40
11-12
PLN/MWh 200.04 135.21 141.33 204.02 171.68 161.38 185.09
MWh 1 158.00 1 088.00 1 098.10 975.00 1 109.40 857.60 1 288.70
12-13
PLN/MWh 191.63 133.07 143.09 199.34 170.99 161.94 177.10
MWh 1 148.60 1 088.00 1 098.10 1 008.40 1 109.40 725.80 1 272.00
13-14
PLN/MWh 192.23 129.56 136.64 195.08 169.75 161.85 179.31
MWh 1 144.10 1 088.00 1 099.10 1 063.50 1 108.20 564.40 1 274.70
14-15
PLN/MWh 179.15 122.32 128.91 170.20 165.69 152.94 172.17
MWh 1 182.90 1 090.80 1 098.10 1 120.10 1 122.40 827.10 1 245.90
15-16
PLN/MWh 177.61 122.24 127.71 156.07 166.97 142.53 171.91
MWh 1 232.30 1 091.70 1 098.10 1 120.50 1 090.40 915.70 1 221.90
16-17
PLN/MWh 175.81 125.45 127.36 145.11 159.40 138.73 162.77
MWh 1 194.40 1 093.20 1 097.10 1 208.80 1 099.60 787.60 1 225.00
17-18
PLN/MWh 175.42 128.44 124.23 145.71 160.60 140.82 150.44
MWh 1 106.60 1 098.90 1 096.10 1 220.20 1 115.70 810.20 1 115.00
18-19
PLN/MWh 194.21 142.78 128.52 151.47 166.24 147.77 149.08
MWh 1 137.80 1 088.20 1 095.10 1 305.10 1 114.80 640.90 1 065.40
19-20
PLN/MWh 208.75 153.10 152.67 164.15 174.41 168.51 171.91
MWh 1 134.50 1 111.00 1 097.90 1 255.20 1 090.40 600.30 1 134.90
20-21
PLN/MWh 175.59 150.87 156.07 167.02 193.88 173.33 172.46
MWh 1 117.30 1 131.00 1 112.70 1 216.40 1 099.60 707.10 1 129.20
21-22
PLN/MWh 154.40 126.90 146.31 139.78 167.74 160.49 138.16
MWh 1 246.10 1 064.20 1 272.70 1 357.20 1 099.00 954.30 1 172.10
22-23
PLN/MWh 137.29 125.53 128.52 128.09 130.31 146.41 122.26
MWh 1 203.20 1 128.60 1 088.00 1 223.90 1 115.10 557.90 829.20
23-24
PLN/MWh 127.55 121.30 111.59 122.46 123.63 127.94 119.07
MWh 1 202.20 723.80 805.60 756.10 669.70 853.00 713.90
Łączny wolumen 21 734.40 19 148.30 18 897.40 21 126.30 18 685.20 16 608.90 20 859.10

Kurier TGE