Fixing II

Legenda
Według harmonogramu obowiązującego od dnia 1 października 2014 roku (dla daty dostawy od 2.10.2014)
Ceny (PLN/MWh) Cena równowagi określona na drugim Fixingu o godzinie podanej w komunikacie w dobie D-1 dla danej godziny doby
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen zawartych transakcji dla danej godziny doby podczas Fixingu II w dobie D-1
Data Oznacza dobę dostawy zakontraktowanej energii
Według harmonogramu obowiązującego do dnia 30 września 2014 roku (dla daty dostawy do 1.10.2014)
Ceny (PLN/MWh) Cena równowagi określona na trzecim Fixingu o godzinie podanej w komunikacie w dobie D-1 dla danej godziny doby
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen zawartych transakcji dla danej godziny doby podczas Fixingu III w dobie D-1
Data Oznacza dobę dostawy zakontraktowanej energii


Cz. 12/01 Pt. 13/01 So. 14/01 N. 15/01 Pn. 16/01 Wt. 17/01 Śr. 18/01
0-1
PLN/MWh 96.66 132.79 130.16 126.44 136.16 135.54 139.49
MWh 733.20 189.00 228.50 240.70 365.00 180.70 189.70
1-2
PLN/MWh 78.79 126.69 126.50 124.35 135.86 135.44 140.23
MWh 602.00 283.50 421.70 524.00 365.00 182.90 200.50
2-3
PLN/MWh 75.78 127.04 125.01 119.08 135.81 140.02 139.12
MWh 635.70 279.50 575.30 642.10 365.00 170.00 156.10
3-4
PLN/MWh 75.99 127.04 124.40 118.03 135.81 135.98 139.15
MWh 799.60 249.10 702.50 716.00 364.90 165.00 162.20
4-5
PLN/MWh 83.80 137.17 124.88 119.08 136.55 140.52 140.48
MWh 855.40 205.60 625.70 630.00 592.30 160.10 300.20
5-6
PLN/MWh 107.60 138.07 125.45 125.05 147.92 142.80 147.63
MWh 891.10 215.40 599.60 557.40 644.80 262.20 343.10
6-7
PLN/MWh 123.34 149.68 129.31 126.75 170.69 147.06 159.58
MWh 242.40 482.40 145.30 282.30 785.20 180.50 391.60
7-8
PLN/MWh 134.47 180.53 130.54 133.10 205.69 211.82 189.70
MWh 943.50 422.00 540.70 194.20 600.30 379.10 526.00
8-9
PLN/MWh 144.58 194.83 134.14 134.33 211.46 257.21 195.31
MWh 1 175.30 434.90 998.80 580.40 351.50 273.80 673.40
9-10
PLN/MWh 157.94 194.74 149.18 140.44 247.46 295.47 223.06
MWh 1 461.80 430.30 1 151.10 966.80 503.00 295.20 675.30
10-11
PLN/MWh 158.42 193.25 163.03 148.18 264.08 290.29 214.47
MWh 1 539.20 418.40 1 176.20 1 102.40 555.30 413.60 756.60
11-12
PLN/MWh 160.31 193.12 171.89 157.10 255.64 310.36 213.11
MWh 1 458.10 621.70 1 176.00 1 102.50 633.80 600.90 928.80
12-13
PLN/MWh 155.27 180.35 158.30 164.49 250.80 299.03 202.06
MWh 1 419.60 706.10 1 127.20 1 112.00 736.20 561.30 920.10
13-14
PLN/MWh 159.69 180.09 150.10 159.30 266.50 289.72 201.93
MWh 1 489.20 796.60 1 139.20 1 111.30 855.40 669.90 905.30
14-15
PLN/MWh 151.55 179.74 141.28 154.99 268.35 242.16 196.80
MWh 1 545.30 805.80 1 158.60 1 114.10 585.90 613.50 861.50
15-16
PLN/MWh 161.53 180.00 143.26 160.09 258.15 213.05 191.62
MWh 1 413.60 674.20 1 136.50 1 114.70 587.70 614.50 857.20
16-17
PLN/MWh 167.05 192.11 160.67 169.68 384.21 328.89 208.50
MWh 1 494.40 656.40 1 105.10 1 123.20 228.50 686.50 975.90
17-18
PLN/MWh 171.04 208.60 164.88 187.84 514.98 432.38 245.37
MWh 1 494.30 549.80 1 160.00 924.20 212.70 764.60 944.20
18-19
PLN/MWh 166.97 193.42 163.03 183.35 364.25 301.66 195.35
MWh 1 495.10 761.20 1 105.10 935.90 374.90 719.10 977.10
19-20
PLN/MWh 165.61 179.08 152.42 174.25 247.99 206.46 193.16
MWh 1 495.80 1 133.70 1 122.10 1 072.70 963.80 846.10 1 070.40
20-21
PLN/MWh 159.61 166.09 140.93 166.60 192.50 194.08 175.75
MWh 1 489.20 1 305.10 1 173.20 1 112.10 993.80 1 135.20 812.70
21-22
PLN/MWh 142.09 136.52 134.44 164.23 160.01 163.83 164.84
MWh 1 544.20 939.70 772.30 1 108.10 1 092.30 1 106.30 1 116.20
22-23
PLN/MWh 137.27 135.03 132.65 139.47 140.75 133.44 140.07
MWh 1 163.10 849.90 709.80 1 061.10 1 102.90 1 190.20 1 207.20
23-24
PLN/MWh 126.28 130.66 129.58 136.79 136.79 133.31 133.98
MWh 909.50 295.60 324.20 1 009.10 1 034.20 1 206.30 1 154.40
Łączny wolumen 28 290.60 13 705.90 20 374.70 20 337.30 14 894.40 13 377.50 17 105.70

Kurier TGE