Fixing II

Legenda
Według harmonogramu obowiązującego od dnia 1 października 2014 roku (dla daty dostawy od 2.10.2014)
Ceny (PLN/MWh) Cena równowagi określona na drugim Fixingu o godzinie podanej w komunikacie w dobie D-1 dla danej godziny doby
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen zawartych transakcji dla danej godziny doby podczas Fixingu II w dobie D-1
Data Oznacza dobę dostawy zakontraktowanej energii
Według harmonogramu obowiązującego do dnia 30 września 2014 roku (dla daty dostawy do 1.10.2014)
Ceny (PLN/MWh) Cena równowagi określona na trzecim Fixingu o godzinie podanej w komunikacie w dobie D-1 dla danej godziny doby
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen zawartych transakcji dla danej godziny doby podczas Fixingu III w dobie D-1
Data Oznacza dobę dostawy zakontraktowanej energii


Śr. 15/02 Cz. 16/02 Pt. 17/02 So. 18/02 N. 19/02 Pn. 20/02 Wt. 21/02
0-1
PLN/MWh 148.04 135.85 126.80 148.10 119.71 99.99 77.10
MWh 313.10 400.10 507.10 244.10 174.40 367.70 784.10
1-2
PLN/MWh 147.77 131.64 123.40 136.27 108.42 97.41 74.08
MWh 314.10 282.90 641.40 240.20 178.00 433.80 855.90
2-3
PLN/MWh 144.81 129.85 121.07 131.80 109.95 95.34 73.43
MWh 314.60 447.80 690.20 226.80 230.00 466.20 850.10
3-4
PLN/MWh 144.83 130.97 122.62 130.61 107.58 97.92 73.52
MWh 321.20 399.60 689.70 225.60 243.10 535.80 834.80
4-5
PLN/MWh 147.80 131.18 129.30 132.37 100.08 105.08 79.04
MWh 321.50 350.00 740.80 242.90 219.80 732.20 902.00
5-6
PLN/MWh 163.17 139.77 136.24 135.93 99.99 115.77 105.42
MWh 629.90 601.60 675.60 253.00 257.60 667.50 922.20
6-7
PLN/MWh 169.73 148.23 148.22 141.93 95.48 131.89 129.64
MWh 491.10 650.60 605.30 279.00 274.10 371.60 283.70
7-8
PLN/MWh 206.95 180.41 168.96 148.78 99.09 155.90 139.04
MWh 649.90 442.10 761.30 586.40 201.10 802.00 786.30
8-9
PLN/MWh 273.23 189.99 175.11 166.33 110.79 159.91 155.48
MWh 569.70 571.80 849.00 660.60 372.70 939.60 919.70
9-10
PLN/MWh 255.88 182.65 181.99 186.44 128.72 173.78 169.45
MWh 614.80 951.10 995.70 980.60 660.00 1 040.80 1 042.20
10-11
PLN/MWh 240.30 177.48 182.16 212.90 129.72 172.22 168.36
MWh 616.40 834.00 1 162.40 1 026.60 937.40 1 169.80 1 125.80
11-12
PLN/MWh 205.78 177.52 181.90 199.82 133.41 156.99 153.53
MWh 905.40 1 021.00 1 152.20 1 019.50 907.80 923.20 1 057.20
12-13
PLN/MWh 211.00 174.20 182.08 193.05 131.24 155.47 152.97
MWh 905.60 977.30 1 119.30 1 037.90 930.40 937.20 1 213.20
13-14
PLN/MWh 212.00 174.24 181.99 181.80 132.41 161.39 154.35
MWh 973.40 958.80 1 071.70 910.50 715.00 1 143.90 1 092.00
14-15
PLN/MWh 212.08 177.56 182.03 170.68 132.72 155.08 156.26
MWh 801.60 836.30 933.30 958.80 568.90 1 169.40 962.20
15-16
PLN/MWh 185.63 174.59 181.95 170.33 131.98 154.21 163.46
MWh 715.60 869.90 877.90 859.20 858.40 1 169.60 1 041.70
16-17
PLN/MWh 211.78 177.43 182.03 170.42 133.94 153.47 160.12
MWh 642.40 939.10 949.30 893.30 568.60 1 165.50 924.70
17-18
PLN/MWh 255.28 181.96 182.25 206.47 137.72 161.78 174.61
MWh 600.10 740.10 1 110.80 738.90 793.70 947.40 1 119.70
18-19
PLN/MWh 267.75 187.57 182.12 207.77 137.59 160.30 193.60
MWh 594.90 679.90 1 007.80 699.60 742.30 962.40 1 122.80
19-20
PLN/MWh 194.91 175.97 181.90 172.33 135.94 157.73 172.27
MWh 880.10 983.90 933.50 807.70 729.00 1 075.00 1 037.30
20-21
PLN/MWh 176.22 167.64 179.61 159.99 137.72 135.02 155.18
MWh 826.10 1 077.80 1 102.60 692.00 714.90 1 023.90 1 185.40
21-22
PLN/MWh 162.29 147.37 176.23 165.12 133.02 127.36 140.78
MWh 1 141.80 1 103.20 1 337.90 915.60 864.10 998.20 871.50
22-23
PLN/MWh 140.02 140.72 149.04 132.27 128.11 119.77 133.36
MWh 1 036.20 1 201.90 1 664.40 1 135.70 755.30 676.00 604.90
23-24
PLN/MWh 135.40 129.85 140.34 120.24 116.32 79.69 129.08
MWh 1 074.30 635.10 1 470.40 902.90 845.90 697.20 453.30
Łączny wolumen 16 253.80 17 955.90 23 049.60 16 537.40 13 742.50 20 415.90 21 992.70

Kurier TGE