POLPX spot

Legenda
POLPX spot base (EUR/MWh) Indeks obliczany jako średnia arytmetyczna cen produktów godzinowych 0:00-24:00 na dany dzień dostawy. Cena produktu godzinowego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zawartych na fixingu pierwszym, drugim i na notowaniach ciągłych dla danej godziny dostawy w okresie transakcyjnym 7:15-12:00 w dniu D-1 [gdzie D jest dniem dostawy] na rynku RDN. Indeks liczony o godz 12:15 w dniu obrotu.
POLPX spot peak (EUR/MWh) Indeks obliczany jako średnia arytmetyczna cen produktów godzinowych 08:00-20:00 na dany dzień dostawy. Cena produktu godzinowego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zawartych na fixingu pierwszym, drugim i na notowaniach ciągłych dla danej godziny dostawy w okresie transakcyjnym 7:15-12:00 w dniu D-1 [gdzie D jest dniem dostawy] na rynku RDN. Indeks liczony o godz 12:15 w dniu obrotu.
Indeksy Okresowe Indeksy historyczne, obliczane jako średnia arytmetyczna indeksów dziennych za dany okres, określane dla każdego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli), miesięcy kalendarzowych (od 1 do ostatniego dnia miesiąca), kwartałów (od 1 do ostatniego dnia kwartału) i lat (od 1 do ostatniego dnia roku). Z tym, że indeksy okresowe POLPX spot peak są określane jedynie dla dostaw zakontraktowanych na dni od poniedziałku do piątku.


So. 15/06 N. 16/06 Pn. 17/06 Wt. 18/06 Śr. 19/06 Cz. 20/06 Pt. 21/06
POLPX spot base
EUR/MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kurs EUR/PLN 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.27
POLPX spot peak
EUR/MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kurs EUR/PLN 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.27

Kurier TGE