RYNEK TERMINOWY TOWAROWY – Aukcje energii

Legenda
K Aukcja kupna energii elektrycznej
S Aukcja sprzedaży energii elektrycznej


Nazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Min oferta kupna / sprzedaży Max oferta kupna / sprzedaży Otwarte pozycje Typ aukcji Wolumen aukcji określony przez Oferenta Limit ceny określony przez Oferenta
PLN/MWh PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW PLN/MWh
BASE-A_Y-19 305.00 305.00 305.00 175 200.00 20.00 1.00 - - 0.00 S 20.00 -
Razem 175 200.00 20.00 1.00

Kurier TGE